Bukowina Tatrzańska i jej historia.

Bukowina Tatrzańska i jej historia.

Bukowina Tatrzańska to gminna miejscowość położona w województwie małopolskim w powiecie tatrzańskim.
W zachowanych dokumentach pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z około XVI wieku, jako skarga Zygmunta III do starosty Mikołaja Komorowskiego.
Jest to ostatnia wieś założona na Podhalu. Powstanie wsi wiązało się z wykarczowaniem lasów na tym terenie. 
Po kilku latach dopiero zostały wyznaczone granice osady. Miejscowość nazywała się wówczas Bukowina.
Rozwój trwał bardzo powoli, ze względu na mało żyzną ziemię, klimat nieprzyjazny uprawom, oraz trudny teren.
Powstały pierwsze tartaki, gonciarnie, karczmy, młyny. W 1769 roku, osada należała do zaboru austriackiego, co utrudniało dalszy rozwój, ponieważ zostały podwyższone podatki pańszczyźniane.
Mieszkańcy zmuszeni byli walczyć również z dziedzicem Emanuelem Homolaczem, który odbierał ziemie dla siebie.
Pierwsza droga powstała pod koniec XIX wieku, dotychczas funkcjonowały leśne ścieżki.
Miejscowość była mało znana, odizolowana lasami od innych miejscowości.

W 1897 roku przybyli pierwsi turyści, którzy dotarli tutaj podczas wędrówki na Morskie Oko.
Z roku na rok przybyło coraz więcej turystów, którzy zaczęli doceniać tutejsze, tatrzańskie krajobrazy.
Dzięki temu miejscowość rozwinęła się turystycznie. Nastąpiło przekształcenie wsi z rolniczo-pasterskiej w wieś turystyczną.
Powstał wówczas pierwszy kościół i willa proboszcza, oraz szkoła.
Dopiero w 1939 roku, na mocy zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nazwa została zmieniona na Bukowina Tatrzańska.

W 1925 roku w Warszawie powstało Towarzystwo Przyjaciół Bukowiny, dzięki czemu miejscowość została popularna na cały kraj.
Nastąpił duży najazd turystów z całej Polski którzy bardzo chcieli podziwiać widoki jak i korzystać z licznych atrakcji turystycznych.
Mieszkańcy, górale, zaczęli rozbudowywać gospodarstwa, a także stawiać nowe pensjonaty. Jednak w czasie II wojny światowej rozbudowa stanęła i nastały zniszczenia.
W 1948 roku uruchomiona została pierwsza linia autobusowa.
W ostatnich latach zostały otwarte wyciągi, stoki, termy, które są dużą atrakcja dla przyjezdnych.
W dzisiejszych czasach Bukowina Tatrzańska jest również znana za granicami kraju.23